Ανακοινώνεται σε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης ότι δίνεται παράταση στη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων με νέα προθεσμία τη Δευτέρα 8/10/2018.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών καταστροφών, όπως ενδεικτικά τα Τμήματα φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, επιστήμης και τεχνολογίας περιβάλλοντος, γεωεπιστημών, ορυκτών πόρων, χημείας, φυσικής, επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, πολιτικών και τοπογράφων μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής, θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

Δικαίωμα αίτησης έχουν επίσης και οι τελειόφοιτοι με την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος (ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Ρωμανού 3 Χαλέπα, Χανιά 73133 με την ένδειξη “ΠΜΣ Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι”).

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 11:00-13:00 από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κα Ν. Τσακυρίδου στo τηλ. 28210-23010 ή με e-mail στα natasa@chania.teicrete.gr, lydakis@chania.teicrete.gr και vsaltas@chania.teicrete.gr.

                                                                                                                Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Νίκος Λυδάκης-Σημαντήρης